Izvođači

Međuopštinskа orgаnizаcijа gluvih i nаgluvih Vrаnje

Međuopštinskа orgаnizаcijа gluvih i nаgluvih Vrаnje je osnovаnа 20. julа 1956.godine u cilju pružаnjа pomoći gluvim i nаgluvim licimа nа teritoriji Pčinjskog okrugа u ostvаrivаnju njihovih prаvа, ciljevа, interesа i potrebа. Orgаnizаcijа broji 172 člаnа od čegа je 35 stаrosti od 15-30 godinа. Pored pružаnjа pomoći u rešаvаnju brojnih problemа, …

Ana Pepine i Paul Cimpojeru

<Passe Partout DP> Theatre Company je osnovana od strane Dana Purika 1999. godine. Članovi ovog pozorišta su profesionalni mladi glumci. Ovo pozorište predstavlja elitnu školu na polju kulture. Dan Purik je uspeo da sa ostalim članovima trupe napravi predstave kao što su „Kostimi“, „Napravljeno u Rumuniji“, „Nas dvoje“, „150 godina“ …

Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Kragujevac

Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Kragujevac postoji od 1948.godine i stara se o 600 lica sa oštećenim sluhom na Šumadijskom području. Organizacija radi na poboljšanju kvaliteta života svojih članova, na preventivi oštećenja sluha, školovanju, rehabilitaciji, zapošljavanju, pružanju prevodilačkih usluga, stvaranju pristupačne sredine putem inkluzije, informisanju putem štampe, člancima o aktivnostima organizacije, TV-gestovnim prevođenjem …

Avner Ajzenberg

Avner Ajzenberg je rođen u Atlanti, Džordžija. Kao dete bio je pasionirano zaljubljen u zmije i žongliranje. Želeo je da bude doktor i, iako su mu na jednoj godini među glavnim predmetima bili hemija i biologija, pod uticajem roditelja preorjentisao se na glumu. Primenjujući veštinu žongliranja na obrazovanje, promenio je …