Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Kragujevac

MOGN

Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Kragujevac postoji od 1948.godine i stara se o 600 lica sa oštećenim sluhom na Šumadijskom području. Organizacija radi na poboljšanju kvaliteta života svojih članova, na preventivi oštećenja sluha, školovanju, rehabilitaciji, zapošljavanju, pružanju prevodilačkih usluga, stvaranju pristupačne sredine putem inkluzije, informisanju putem štampe, člancima o aktivnostima organizacije, TV-gestovnim prevođenjem vesti na lokalnoj TV. Bavi se i gerontološkim radom i radom sa omladinom. Radi na informisanju članova, izdaje brošure tipa „Preventiva oštećenog sluha, odnosi roditelja i dece“. Organizuje manifestacije: Međunarodni dan gluvih, dan invalida, Novogodišnje, Uskršnje i slično. U sastavu MOSGN je i Sportsko društvo gluvih Kragujevac, osnovano 1951. godine i aktivno je u 7 disciplina: mali i veliki fudbal, šah, ribolov, stoni tenis, rukomet i košarka. Vrhunski rezultati su u fudbalu.
Kulturno umetničko društvo „Jakov Petrović Bjedov“ postoji od osnivanja organizacije i ima oblasti: folklora, ritmičkih igara, pantomime, recitacije i recitala i manekenstvo.
U dve etide “Noć” i “Romeo i Julija” po motivima Vilijema Šekspira spojenih u jednu predstavu za ovogodišnji P(h)antomfest igraju: Maslać Željko, Matović Duško, Marković Vladanka, Milanović Biljana, Dimkovski Milan, Samčović Bojana i Milanović Milorad.