Stefan Ruksanda

IMG_6975sl-2

Stefan Ruksanda je glumac u jednoj od najpoznatijih privatnih pozorišnh kompanija iz Rumunije “Passe-Partout Dan Puric” sa kojom je nastupao po celoj Rumuniji i na nekoliko značajnih scena u Evropi. Posle diplomiranja u školi glume u Bukureštu igrao je u Nacionalnom teatru i Teatru Bulandra u Bukureštu i nakon što je sreo Dana Purika fokusirao se na neverbalni teatar “zbog moći ovakvog pozorišnog izraza da komunicira direktno sa dušama pulike”.

Stefan Ruksanda takođe predaje metodu neverbalnog pozorišta i rezira male produkcije u kojima pokušava da otkrije nove i savremene veze u pozorišnim kompozicijama.

Tokom četvorogodišnjih doktorskih studija naročito je bio zainteresovan za specifičnost rumuskog pozorišta. Teza koju je napisao je bila teoretski rad. Predstava koja je sada pred nama predstavlja praktični rad fokusiran na istu temu: sinteza rumunske duhovnosti koja prima različite uticaje i zauzvrat daje rumuski stav prema životu, ovozemaljskom i onostranom svetu, a sve to pred publikom u vidu izvođačke umetnosti.