Krug života

Predstava Filipa Dončeva „Krug života“ prikazuje sve važne momente ljudskog života. Oslanjajući se na klasičnu pantomimu Marsoa, Baroa, Borda, Edvardsa i Dariusa, ona se bavi najvažnijim momentima u čijem je središtu nada. Biti živ znači imati nadu u bolji svet. Čovek prolazi svoj životni ciklus sa nadom u besmrtnost. Glumac koristi uglavnom klasičnu pantomimičarsku tehniku Dekrua, Baroa i Marsoa i klasičnu muziku. Zahvaljujući neverbalnom izražavanju predstavu je moguće razumeti u celom svetu.