Filip Dončev

Filip Dončev je bugarski umetnik mlađe generacije, ali sa bogatom radnom karijerom. Na sceni je od svoje 17 godine u mnogobrojnim postavkama u svom rodnom mestu, Ruse, Bugarska, i u Sofiji. Sarađivao je sa poznatim bugarskim pantomimičarem Aleksandrom Ilijevim u mnogobrojnim predstavama i filmovima. Osim pantimimom bavi se i tibetanskom medicinom, džiudžicom, meditacijom, fizičkim pozorištem, masažom, improvizacijom, plesom, raznim sportovima, žongliranjem, montažom…. Studira pantimimu na Nacionalnoj pozorišnoj akademiji za pozorište i filmsku umetnost u Bugarskoj.